Er is geen land waar het op dit moment geen rol speelt: integratie. Het roept bij ­iedereen emoties op, zij het niet altijd dezelfde De grenzen worden overspoeld met mensen met andere culturen, gewoontes, religies en visies Moeten deze immigranten zich aanpassen aan hun nieuwe land, aan “ons, of moeten “wij” de inwoners van dat land daar zelf ook wat voor doen? Hoe voelt het eigenlijk om steeds als “de ander” of “ongelijk” behandeld te worden? En in hoeverre moet er ruimte blijven bestaan voor menselijke en culturele verschillen.

Om dit thema inzichtelijk te maken hebben wij een installatie gebouwd waarbij mensen ervaren hoe het is om op een bepaalde manier behandeld te worden zonder te begrijpen waarom en zonder daar invloed op uit te kunnen oefenen. We laten zien hoe frustrerend en soms vernederend het kan zijn wanneer je contstant op afstand wordt gehouden en anderen zich boven je plaatsen. Waarom gebeurt dit jou en de ander niet? En wat heb je eigenlijk misdaan?